Οι φίλοι του Wing Tsjun Ελλάδας, μπορούν πλέον να εκπαιδεύονται και στην Αγία Παρασκευή (Αθήνα).

Διεύθυνση της σχολής:
Νικηταρά 17 &
Γοργοποτάμου 15341
Αγ. Παρασκευή

Υπεύθυνος σχολής:
Sifu Γεώργιος Γροντής
Τηλ. 6986935908