Οι φίλοι του Wing Tsjun Ελλάδας, μπορούν πλέον να εκπαιδεύονται και στον Κορυδαλλό (Αθήνα).

Διεύθυνση της σχολής:
Μακεδονίας 34, 18121
Κορυδαλλός

Υπεύθυνος σχολής:
Sihing Βλάχος Αντώνης
Τηλ. 6973784795