Οι φίλοι του Wing Tsjun Ελλάδας, μπορούν πλέον να εκπαιδεύονται και στο Χαλάνδρι (Αθήνα).

Διεύθυνση της σχολής:
15233, Χαλάνδρι
(Core Χαλανδρίου)

Υπεύθυνος σχολής:
Sihing Ηλίας Μπλέκος
Τηλ.6945053728