Οι φίλοι του Wing Tsjun Ελλάδας, μπορούν πλέον να εκπαιδεύονται και στην Αγία Τριάδα (Θεσσαλονίκη).

Διεύθυνση της σχολής:
Μάντεως Τειρεσία 3-5
Θεσσαλονίκη

Υπεύθυνος σχολής:
Δημήτρης Μαζαράκης
Τηλ. 6975740811