Οι φίλοι του Wing Tsjun μπορούν πλέον να εκπαιδεύονται και στο Ρέθυμνο.

Διεύθυνση Σχολής

Καποδιστρίου 38
Ρέθυμνο, 74100
(Γυμναστήριο Olympic Aqua Fitness Center)
email: rethymno@wingtsjun.gr

Υπεύθυνος Σχολής

Sihing Γιάννης Ζαντιώτης
κιν. 6980451488

Περισσότερες Πληροφορίες