Σε λίγες ημέρες οι φίλοι του Wing Tsjun θα μπορούν να εκπαιδεύονται και στο Χαλάνδρι.

Διεύθυνση Σχολής

Αριστοφάνους 23
Χαλάνδρι, 15234

email: chalandri@wingtsjun.gr

Αρχηγός Εκπαιδευτών Ελλάδος

Sifu Γεώργιος Γροντής
κιν. 6986935908

Περισσότερες Πληροφορίες