Στο Kung-Fu Kids, μεγάλη έμφαση δίνεται στην διαπαιδαγώγηση του παιδιού και στη μεταφορά ηθικών αξιών, όπως η ακεραιότητα, η πειθαρχία, η ευγένεια κι ο σεβασμός.

Κάθε μαθητής παίρνει μία μηνιαία εργασία πάνω σε αυτές τις αξίες, με μικρή ανάλυση και ασκήσεις για τον τρόπο που αυτές μπορούν να τον βοηθήσουν στη ζωή του. Τις ασκήσεις τις ολοκληρώνουν στο σπίτι και την υπογράφουν οι γονείς του. Οι γονείς λοιπόν καλούνται να συνεργαστούν, παίζοντας ενεργό ρόλο στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους.

kung_fu_kidsΜέσω του Kung-Fu το παιδί αναπτύσσει την προσωπικότητά του. Ανεξάρτητα από το αν σας φαίνεται μερικές φορές πολύ δραστήριο ή πάρα πολύ ήρεμο, η εκπαίδευση στο Kung-Fu θα το εξισορροπήσει, γιατί προσφέρει μια θαυμάσια διοχέτευση ενέργειας. Τα παιδιά καταναλώνουν ενέργεια καίγοντας θερμίδες, αλλά και γεμίζουν τον εαυτό τους με ενέργεια.

Τα παιδιά μαθαίνουν να τα βγάζουν πέρα μόνα τους και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να μπορούν να το πράξουν. Επίσης διδάσκονται ότι οι τεχνικές που μαθαίνουν πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε περίπτωση μεγάλης ανάγκης.

Το Kung-Fu βασίζεται στην ιδέα της δια βίου μάθησης, εμπλουτισμένη με τεχνικές ικανότητες.
Παρακάτω παρατίθενται μερικά αποσπάσματα από τις μηνιαίες θεματικές ενότητες:

Στόχοι

  •     Φιλία
  •     Επιμονή
  •     Αυτοέλεγχος
  •     Θάρρος
  •     Στρατηγική
  •     Πίστη
  •     Ευγένεια
  •     Αυτοπεποίθηση
  •     Σεβασμός
  •     Πειθαρχία

Αφοσίωση

Με τη θετική συμπεριφορά τους και την ορθή αντιμετώπιση των αποστολών τους στο μάθημα, τα παιδιά παίρνουν ένα ειδικό «σήμα επίτευξης στόχου» που μπαίνει στην στολή τους. Επίσης, για ειδικές περιπτώσεις επίτευξης στόχων στο σχολείο ή στο σπίτι, παίρνουν ένα έξτρα ειδικό σήμα.

Έτσι αφυπνίζεται η επιθυμία τους για επίτευξη κι άλλων στόχων, γιατί συνδέονται με θετικές εμπειρίες. Παράλληλα αποκτούν μια ποιότητα που συμβάλλει θετικά και αποφασιστικά στη μετέπειτα εξέλιξη τους.