Η αυτοπεποίθηση είναι το Α και το Ω σε κάθε κατάσταση.

Τα παιδιά με αυτοπεποίθηση είναι συνήθως πολύ πιο επιτυχημένα στο σχολείο, είναι χαρούμενα για τη ζωή και την υγεία και συνήθως έχουν μια ξεχωριστή αίσθηση της δικαιοσύνης.

Αντίθετα, τα παιδιά που δεν έχουν αυτοπεποίθηση συχνά αντιδρούν φοβισμένα σε νέες καταστάσεις ή αντιδρούν υπερβολικά και με επιθετικό τρόπο.

Μια καλή ευκαιρία για τη δημιουργία ισορροπίας και κατά συνέπεια για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών είναι η άσκηση στις πολεμικές τέχνες. Μέσα από μια σωματικά επίπονη προπόνηση που να βελτιώνει τη φυσική κατάσταση οξύνοντας τις αισθήσεις, τα παιδιά διδάσκονται αυτοάμυνα σε ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον, ενώ βρίσκονται υπό συνεχή εποπτεία και επιτήρηση.

Με αυτό τον τρόπο, παίζοντας, γίνονται ικανά να εκτιμούν και να αξιολογούν επικίνδυνες καταστάσεις, ώστε να λαμβάνουν μέτρα για την αποφυγή τους. Μέσα από παιχνίδια ρόλων όπου οι εκπαιδευτές μιμούνται τον επιτιθέμενο, παρουσιάζονται τρόποι για να ορθώσουν λεκτική και σωματική αντίσταση ή να καλούν σε βοήθεια όταν υπάρχει ανάγκη.

Τα παιδιά μαθαίνουν να γνωρίζουν τα σωματικά όριά τους και διδάσκονται τρόπους να κατευθύνουν την ενέργειά τους σε λογικά μονοπάτια.