Τα σεμινάρια είναι ένα από τα βασικά εργαλεία του Wing Tsjun για μία σωστή λειτουργία και ανάπτυξη.

Ένας από τους βασικούς στόχους των σεμιναρίων, είναι να διατηρούν όλες οι σχολές στην Ελλάδα ένα υψηλό επίπεδο και να λειτουργούν μέσα στα πλαίσια του προγράμματος εκπαίδευσης.

Μαθητές κι εκπαιδευτές όλων των σχολών, έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε λεπτομέρειες της τέχνης από έμπειρους και υψηλού επιπέδου δασκάλους. Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων οι μαθητές εξετάζονται και παίρνουν το αντίστοιχο πτυχίο του επιπέδου τους, το οποίο έχει παγκόσμια ισχύ και είναι αναγνωρισμένο από το BDS.

Οι εκπαιδευτές ενημερώνονται και προωθούνται στα πιο προχωρημένα προγράμματα των δασκάλων. Μέσα από τα σεμινάρια βελτιώνουν τον τρόπο διδασκαλίας τους κι εξελίσσονται. Βλέπουν περισσότερες λεπτομέρειες στο πρόγραμμα και στις τεχνικές και κατανοούν περισσότερο την διδακτέα ύλη.

Στόχος επίσης των σεμιναρίων, εκτός από την ανάπτυξη της τέχνης στις ήδη υπάρχουσες σχολές, είναι η διάδοση αυτής της τέχνης και σε περισσότερες πόλεις σε όλη την Ελλάδα.

Έτσι, με τα σεμινάρια δίνεται η δυνατότητα και σε άτομα, που κατοικούν σε πόλεις στις οποίες δεν υπάρχει κάποια σχολή Wing Tsjun, να γνωρίσουν αυτό το μοναδικό σύστημα αυτοάμυνας και γιατί όχι, να βοηθήσουν με το ενδιαφέρον που θα εκδηλώσουν, ώστε να ιδρυθεί μία σχολή Wing Tsjun και στην περιοχή τους.

Πρόγραμμα Σεμιναρίων

Φωτογραφίες από τα Σεμινάρια