Σύντομα, οι φίλοι του Wing Tsjun Ελλάδας
θα μπορούν να εκπαιδεύονται και στη Λάρισα.
 
Ενημερωθείτε για την προσφορά που ισχύει,
για τις νέες εγγραφές στην τοπική σχολή.
 
Πληροφορίες:
larisa@wingtsjun.gr 
Τηλ. 6986935908