ΧΑΛΚΙΔΑ GROUP A, Ιούλιος 2020

ΧΑΛΚΙΔΑ KUNG FU KIDS, Ιούλιος 2020