Η εκπαίδευση των μαθητών είναι χωρισμένη σε 12 τάξεις (βαθμούς). Τρεις μεγάλες κατηγορίες, των τεσσάρων βαθμών η κάθε μία, χωρίζουν την εκπαίδευση σε Βασική, Μέση και Ανώτερη.

Στη Βασική Εκπαίδευση ο μαθητής μαθαίνει όλες τις βασικές τεχνικές και στάσεις και αποκτά στοιχειώδεις γνώσεις στην κινησιολογία του συστήματος. Μεγάλη έμφαση δίνεται στην πρόληψη και ο μαθητής αποκτά αντίληψη. Σε αυτό το στάδιο η αντιμετώπιση επιθέσεων γίνεται με απλα, αλλά άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο.

Στη Μέση Εκπαίδευση ο μαθητής μαθαίνει να χειρίζεται καταστάσεις στις οποίες ο αντίπαλος βρίσκεται πολύ κοντά του. Σε αυτό το στάδιο γίνεται εισαγωγή στη χρήση της αίσθηση της αφής. Ο μαθητής χρησιμοποιεί τις βασικές τεχνικές που έχει μάθει χωρίς τη βοήθεια της όρασης ή του μυαλού, και σταδιακά μαθαίνει να αντιδρά νιώθοντας τις κινήσεις του αντιπάλου, καθώς έρχεται σε επαφή.

Προχωρώντας ακόμα περισσότερο, στην Ανώτερη Εκπαίδευση των μαθητών, μεγαλώνει ο βαθμός δυσκολίας και οι συνθήκες. Η μάχη με πολλούς αντιπάλους, η χρήση όπλων και η μάχη στο έδαφος είναι μερικά από τα θέματα αυτού του επιπέδου. Στην Ανώτερη Εκπαίδευση ο μαθητής αυξάνει τις ικανότητες του στη χρήση κι εκμετάλλευση της δύναμης του αντιπάλου με την αίσθηση της αφής μέσω ειδικών προγραμμάτων.

Τελειώνοντας την εκπαίδευσή τους οι μαθητές, έχουν αποκτήσει μεγάλη ικανότητα στην αντιμετώπιση επιθέσεων, αλλά και στο χειρισμό καταστάσεων κάτω από δύσκολες συνθήκες. Παρόλα αυτά, ο μαθητής που το επιθυμεί έχει τη δυνατότητα να εμβαθύνει ακόμα περισσότερο στην τέχνη του Wing Tsjun, με την εκπαίδευση στα προχωρημένα προγράμματα των δασκάλων.

Ο μόνος τρόπος που είναι εφικτό κάποιος να κατακτήσει και να κατανοήσει πρακτικά το Wing Tsjun, είναι να ακολουθήσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης. Με την εξέλιξη και την προώθηση σε νέα προγράμματα χωρίς σωστές βάσεις, χάνεται και το μεγαλύτερο μέρος των ικανοτήτων που μπορεί να σου χαρίσει αυτή η τέχνη.

Για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, αλλά και για να εξασφαλιστεί η σωστή εξέλιξη των μαθητών, κάθε μαθητής περνάει από το ένα στάδιο εκπαίδευσης στο άλλο, μόνο μετά από ένα σεμινάριο με τον αρχηγό εκπαιδευτών και υπεύθυνο του προγραμμάτος εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων οι μαθητές διορθώνονται αλλά και αξιολογούνται. Ο κάθε μαθητής που κρίνεται ότι έχει κατανοήσει την ύλη κι έχει αποκτήσει τις βάσεις και τις ικανότητες που απαιτούνται, παίρνει το βαθμό του (πτυχίο) και του δίνεται η δυνατότητα να προχωρήσει στο επόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Απαιτήσεις του συστήματος

Στο Wing Tsjun το πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι έτσι δομημένο, ώστε να οδηγήσει τον κάθε μαθητή σε πολύ σύντομο χρόνο στην κατανόηση και την πρακτική εφαρμογή του συστήματος.

Παρόλα αυτά, κάθε μαθητής μπορεί να παρακολουθεί τα μαθήματα με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσαρμόζει το πρόγραμμα εκπαίδευσης στις δικές του απαιτήσεις και δυνατότητες.

Το μάθημα γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε ο καθένας να εξασκείται με την ένταση που επιθυμεί και να προχωράει στο δικό του ρυθμό.