Η εκπαίδευση των μαθητών είναι χωρισμένη σε 12 τάξεις (βαθμούς).

Τρεις μεγάλες κατηγορίες, των τεσσάρων βαθμών η κάθε μία, χωρίζουν την εκπαίδευση σε Βασική, Μέση και Ανώτερη.

Βασική Εκπαίδευση

Στη Βασική Εκπαίδευση ο μαθητής μαθαίνει όλες τις βασικές τεχνικές και αποκτά στοιχειώδεις γνώσεις στην κινησιολογία του συστήματος.

Σε αυτό το στάδιο μεγάλη έμφαση δίνεται στην πρόληψη και ο μαθητής αποκτά αντίληψη.

Η αντιμετώπιση επιθέσεων γίνεται με απλό, αλλά άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο.

Μέση Εκπαίδευση

Στη Μέση Εκπαίδευση ο μαθητής μαθαίνει να χειρίζεται καταστάσεις στις οποίες ο αντίπαλος βρίσκεται πολύ κοντά του.

Σε αυτό το στάδιο γίνεται εισαγωγή στη χρήση της αίσθηση της αφής.

Ο μαθητής χρησιμοποιεί τις βασικές τεχνικές που έχει μάθει χωρίς τη βοήθεια της όρασης ή του μυαλού, και σταδιακά μαθαίνει να αντιδρά νιώθοντας τις κινήσεις του αντιπάλου, καθώς έρχεται σε επαφή.

Ανώτερη Εκπαίδευση

Προχωρώντας ακόμα περισσότερο, μεγαλώνει ο βαθμός δυσκολίας και οι συνθήκες.

Η μάχη με πολλούς αντιπάλους, η χρήση όπλων, η μάχη στο έδαφος και η ακινητοποίηση του αντιπάλου είναι μερικά από τα θέματα αυτού του επιπέδου.

Στην Ανώτερη Εκπαίδευση ο μαθητής αυξάνει τις ικανότητες του στη χρήση κι εκμετάλλευση της δύναμης του αντιπάλου με την αίσθηση της αφής μέσω ειδικών προγραμμάτων.

Τελειώνοντας την εκπαίδευση, έχει αποκτήσει την  ικανότητα να χειρίζεται και να αντιμετωπίζει με απλό, φυσικό αλλά αποτελεσματικό τρόπο, αρκετά δύσκολες καταστάσεις.

Προγράμματα Δασκάλων

Ο μαθητής που το επιθυμεί έχει τη δυνατότητα να εμβαθύνει ακόμα περισσότερο στην τέχνη του Wing Tsjun, με την εκπαίδευση στα πιο προχωρημένα προγράμματα, που είναι τα προγράμματα των δασκάλων.

Με την εξέλιξη και την προώθηση σε νέα προγράμματα, θα κατακτήσει και θα κατανοήσει πρακτικά το Wing Tsjun και όλες τις ικανότητες που μπορεί να σου χαρίσει αυτή η τέχνη.

Αξιολόγηση

Για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, αλλά και για να εξασφαλιστεί η σωστή εξέλιξη των μαθητών, κάθε μαθητής περνάει από το ένα στάδιο εκπαίδευσης στο άλλο μόνο μετά από ένα σεμινάριο με τον αρχηγό εκπαιδευτών και υπεύθυνο του προγραμμάτος εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων οι μαθητές διορθώνονται αλλά και αξιολογούνται.

Ο κάθε μαθητής που κρίνεται ότι έχει κατανοήσει την ύλη κι έχει αποκτήσει τις βάσεις και τις ικανότητες που απαιτούνται, παίρνει το βαθμό του (πτυχίο) και του δίνεται η δυνατότητα να προχωρήσει στο επόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Στο Wing Tsjun το πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι έτσι δομημένο, ώστε να οδηγήσει τον κάθε μαθητή σε πολύ σύντομο χρόνο στην κατανόηση και την πρακτική εφαρμογή του συστήματος.

Παρόλα αυτά, κάθε μαθητής μπορεί να παρακολουθεί τα μαθήματα με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσαρμόζει το πρόγραμμα εκπαίδευσης στις δικές του απαιτήσεις και δυνατότητες.

Το μάθημα γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε ο καθένας να εξασκείται με την ένταση που επιθυμεί και να προχωράει στο δικό του ρυθμό.