Ποιος δεν έχει ονειρευτεί να μετατρέψει ένα χόμπι σε επάγγελμα;

Για τον sifu Γεώργιο Γροντή και μερικούς από τους μαθητές του, το όνειρο αυτό έγινε πραγματικότητα.

Σας δίνουμε τη δυνατότητα να εκπαιδευτείτε κατάλληλα, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να μπορέσετε να γίνετε κι εσείς εκπαιδευτές Wing Tsjun στην περιοχή σας.

Έχοντας την εγγύηση των υψηλότερων προδιαγραφών της παγκόσμιας οργάνωσης BDS, θα εκπαιδευτείτε από υψηλού επιπέδου εκπαιδευτές και προσωπικά από τον αρχηγό εκπαιδευτών Ελλάδας.

Το επαγγελματικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα διαδικτυακά, δια ζώσης, και εκπαιδευτικά βίντεο.

Επίσης περιλαμβάνει όλο το αναλυτικό πρόγραμμα αξιολόγησης και τη διδακτέα ύλη, καθώς επίσης και όλες τις εξετάσεις μέχρι το βαθμό του εκπαιδευτή.

Προϋποθέσεις εισόδου

Το κατώτατο όριο ηλικίας είναι τα 18 χρόνια και καθαρό ποινικό μητρώο.

Ημερομηνία έναρξης και διάρκεια των σπουδών

Η ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης καθορίζεται ανά περίοδο και για κάθε υποψήφιο εκπαιδευτή ξεχωριστά.

Προηγείται μία συνέντευξη και ένα μάθημα αξιολόγησης με τον Αρχηγό Εκπαιδευτών Ελλάδος, από το οποίο θα προκύψει κι ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της εκπαίδευσης, η οποία συνήθως διαρκεί  περίπου 1,5 χρόνο.

Πώς μπορώ να ξεκινήσω;

Για να κλείσετε ένα ραντεβού για μια συνέντευξη και ένα μη δεσμευτικό δοκιμαστικό μάθημα, παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 6986935908 ή στείλτε e-mail στη διεύθυνση: hellas@wingtsjun.gr.

Δεν απαιτούνται γνώσεις στις πολεμικές τέχνες ούτε προηγούμενη εμπειρία. Όλες οι λεπτομέρειες διευκρινίζονται κατά την ημερομηνία της συνέντευξης, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα πάρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Όσοι έχουν ήδη εμπειρία, είναι γνώστες κάποιας πολεμικής τέχνης ή ασχολούνται επαγγελματικά με κάποια δραστηριότητα, αξιολογούνται ανάλογα και πιθανότατα το χρονοδιάγραμμα της εκπαίδευσης τους να διαφέρει αρκετά από το αρχικό.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος