ΧΑΛΚΙΔΑ Kung-Fu Kids, Δεκέμβριος 2019

ΑΘΗΝΑ (ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) Kung-Fu Kids, Δεκέμβριος 2019

ΑΘΗΝΑ (ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ), Δεκέμβριος 2019

ΒΑΣΙΛΙΚΟ Kung-Fu Kids, Δεκέμβριος 2019

ΑΛΙΒΕΡΙ Kung-Fu Kids, Δεκέμβριος 2019

ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ), Δεκέμβριος 2019

ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ), Kung-Fu Kids Δεκέμβριος 2019

ΑΘΗΝΑ (ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ), Οκτώβριος 2019

ΧΑΛΚΙΔΑ, Ιούλιος 2019

ΧΑΛΚΙΔΑ Kung-Fu Kids, Ιούλιος 2019

ΑΘΗΝΑ (ΧΑΛΑΝΔΡΙ) Kung-Fu Kids, Ιούνιος 2019

ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ) Kung-Fu Kids, Ιούνιος 2019

ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΛΑΚΩΜΑΤΑ), Ιούνιος 2019

ΙΟΑΝΝΙΝΑ (ΑΜΠΛΕΛΟΚΗΠΟΙ), Ιούνιος 2019

ΑΘΗΝΑ (ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ), Μάιος 2019

ΧΑΛΚΙΔΑ, Μάιος 2019

ΑΛΙΒΕΡΙ, Μάιος 2019

ΛΑΡΙΣΑ, Απρίλιος 2019

ΛΑΡΙΣΑ kung-Fu Kids, Απρίλιος 2019

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Kung-Fu Kids, Απρίλιος 2019

ΑΘΗΝΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ, Απρίλιος 2019

ΧΑΛΑΝΔΡΙ kung-fu kids, Μάρτιος 2019

ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Μάρτιος 2019

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, Μάρτιος 2019

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Φεβρουάριος 2019

ΒΑΣΙΛΙΚΟ Kung-Fu Kids, Φεβρουάριος 2019