Διεύθυνση Σχολής

8ης μεραρχίας 3-5

Ιωάννινα 45445

Ώρες μαθημάτων

Γυναικείο τμήμα
– Δευτέρα και Τετάρτη 19:00 – 20:30

Kung-Fu Kids (4 – 12 ετών)
– Δευτέρα και Τετάρτη 16:30 – 17:30
– Δευτέρα και Τετάρτη 17:30 – 18:30


Υπεύθυνος Σχολής

Sihing Κοντοδήμος Θωμάς

6948374050

ioannina-1@wingtsjun.gr

Στείλτε μας email